Totalt skal det rammes ned 470 meter peler fordelt på 10 søyler på østsida av elva som skal være bæringa av brua. Hvor mye støy som vil merkes av folk i Elvenesområdet, vil avhenge av grunnforholdene og vindretning.

Støyende arbeid

Etter planen skal arbeidet med pelene starte rundt 25. april, og pågå i om lag fem uker. Pelene har ulike lengder og disse rammes ned i fjellgrunnen ved hjelp av en maskin med et hydraulisk fall-lodd.

- Det er ikke lydløst når slike krefter settes i bevegelse. Men dette er nødvendig i en periode for at brua skal få et solid fundament. Trafikken på E105 blir imidlertid ikke påvirket, ettersom arbeidet med den nye brua foregår 200 meter fra dagens bru, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Arbeidene vil foregå mellom klokka 07 og 19 seks dager i uka.

Fylling under bygging

I januar startet arbeidet med fyllingen, som skal være kjørevei for selve peleriggen. Fyllinga vil fungere som en beskyttelse for pilarene mot is.

Etter pelene er ferdig rammet skal de armeres og støpes ut.

Stålbue fra Tyskland

Den nye Bøkfjordbrua blir 284 meter lang, og hovedspennet er en nettverksbue i stål. Denne skal ferdigstilles i Tyskland, av selskapet SBN, som har kontrakten sammen med altafirmaet HAK Entreprenør AS. Nettverksbuen kommer til Kirkenes i september/oktober 2016 og blir heist på plass umiddelbart fra lekteren den komme med.

Etter planen skal hele Bøkfjordbrua og vegen på begge sider være ferdig og klar til å åpnes for trafikk i september 2017.

Gjenstående arbeid

Sluttarbeidet på veien mellom Bjørkheimkrysset og tunnelen ved Elvenes er beregnet å være ferdig 30. september 2016. Trifontunnelen, som forbinder brua med den nye vegtraseen, er nesten ferdig, med unntak av elektroarbeidet som påbegynnes til høsten.

Det som ellers gjenstår på den nye E105 mellom Hesseng og Storskog, er rundkjøringen i Bjørkheim-krysset, en rest vegarbeider ved Ekhaugen, oppsett av veglys, asfaltarbeider og noe arbeid med trafikksikring. 

Gang- og sykkelforbindelsen mellom Kirkenes og Storskog vil for det meste bli ferdigstilt i løpet av 2016, med unntak av den delen av strekningen som vil gå gjennom Elvenes når hovedvegen flyttes ut av bygda. I vinter har det blitt brøytet på gang- og sykkelvegen og denne har derfor blitt en populær trimløype.