Ståldelene er produsert ved fabrikken til Schachtbau Nordhausen Stahlbau, som har oppdraget med å bygge brua sammen med Alta-firmaet HAK Entreprenør AS.

Transportert fra Tyskland

I havnebyen Wilhelmshaven er brudelene satt sammen til en ferdig bue, og 28. april startet slepet nordover. På grunn av værforholdene måtte slepebåten «MTS Vanquish» søke ly på innsiden av Lofoten noen dager, og transporten håndtert kuling og bølger på ferden langs Norskekysten.


Mandag morgen kunne lekteren med den gigantiske stålbuen legges til havn i Kirkenes. Her skal montasjestålet fjernes og buen klargjøres for transport inn Bøkfjorden.

Løftes på plass

Dersom alt går etter planen, blir buen løftet på plass på brufestene lørdag. Dette skjer ved hjelp av en såkalt SPMT, som er store hjulsett som kan kjøre og rotere buen på lekteren. I tillegg vil tidevannet hjelpe til med å få brua på plass.

Prosessen med å plassere brua har to faser som begge utføres ved flo sjø. Første fase er inntransport til anleggsområde og fortøyning av lekter i riktig posisjon. Det skjer omtrent klokken 12:00 fredag.

I den siste fasen skal brua vrides rundt på lektene og plasseres på betongen, og det skjer lørdag cirka klokken 13:00. Total skal en bruke mellom 14 og 16 timer på hele operasjonen.

Ferdigstillelse av selve brudelen gjøres ved at det støpes et betongdekke, og når dette er ferdig vil de siste transportsikringene kunne fjernes fra selve brua.

Større oppgradering

Stålbuen på 120 meter utgjør hovedspennet på Bøkfjordbrua, som blir totalt 284 meter.

Bøkfjordbrua er en del av oppgraderingen av E105 mellom E6 ved Hesseng til den russiske grensa på Storskog. Totalt omfatter oppgraderingen en strekning på 10 kilometer, inkludert en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda.

Totalkostnaden for hele vegprosjektet er 875 millioner kroner.

E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland og er en viktig grensekryssende korridor i Barentsregionen. Vegen utbedres også på russisk side.

Bildet nederst på siden kan brukes fritt ved omtale av prosjektet, foto: Svenn Yngvar Pedersen.