Statens vegvesen planlegger utbedring og utvikling av E10 i Lofoten. Planprogrammet legges ut på høring i 2021.

I siste del av Nasjonal transportplan for 2018-2029 er det satt av 750 millioner kroner til skredsikringstiltak i Flakstad og 1250 millioner kroner til start på utbedring av strekningen mellom Nappstraumen og Fiskebøl.

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for hele strekningen mellom Fiskebøl og Å. Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.