Føremålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny stamveg E134 Vågsli–Seljestad med betre vegstandard og vinterregularitet, samt å ivareta den historiske vegen som eit samferdselsminne.

Planframlegget vil òg vera å sjå på siden «Reguleringsplanar» og på Tenestetorget i Åmot.

Merknadar

I perioden for offentleg ettersyn kan alle koma med merknader. Merknadar til planforslaget skal sendast innan 1. juni 2018 til:

Utviklingskomiteen i Odda skal behandla den del av reguleringsplanen som ligg i Odda kommune i møte 2. mai.