No er prosjektet i gong med delprosjektet som i første omgang gjeld strekninga Arna–Stanghelle. Arbeidet handlar om å finne gode løysingar som skal danne grunnlag for det vidare arbeidet med plan etter plan- og bygningslova. Arbeidet med ein statleg reguleringsplan med planprogram startar i årskiftet 2016/17.

Logoer til Statens vegvesen og Jernbaneverket