Prosjektet er i gong med utarbeiding av statleg reguleringsplan for strekninga Arna–Stanghelle som er forventa på høyring medio 2020. 

Er du interessert i inntil  10 millionar kubikk overskotsstein? 

Illustrasjon steinmasser E16 og Vossebanen Arna-StanghelleIllustrasjon: Statens vegvesen/Visuell kommunikasjon

 

Logoer til Statens vegvesen og Jernbaneverket