Prosjektet i gong med delprosjektet som i første omgang gjeld strekninga Arna–Stanghelle. Arbeidet handlar om å finne gode løysingar som skal danne grunnlag for det vidare arbeidet med plan etter plan- og bygningslova. Arbeidet med ein statleg reguleringsplan er i for tiden i gong.

Logoer til Statens vegvesen og Jernbaneverket