Planleggingen på strekningen Nymoen-Eggemoen startet opp høsten 2015 da utarbeidelsen av et planprogram startet. Planprogrammet ble fastsatt i oktober 2016. Kommunedelplanen for E16 Nymoen-Eggemoen ble vedtatt i oktober 2018.

Reguleringsplanen for strekningen Eggemoen-Olum ble vedtatt i mars 2015. Reguleringsplanen er en detaljering av vedtatt kommunedelplan og planprogram.

Dokumentene knyttet til de ulike planfasene kan leses i de ulike menypunktene til venstre.

På siden Planleggingsprosessen finner du generell informasjon om hva som avklares i de ulike planfasene og hva det kan gis innspill på i de ulike planfasene.