Fire tilbydere meldte seg til å prosjektere og bygge første delstrekning E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Prekvalifiseringen, hvor selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner vurderes, er nå ferdig. – Etter prekvalifiseringen, har vi valgt å gå videre med PNC Norge AS, Implenia AS og Kruse Smith Entreprenør AS til fasen med konkurransepreget dialog, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Fase med konkurransepreget dialog

Prosessen med konkurransepreget dialog starter etter sommerferien. Denne fasen avsluttes med at tilbyderne leverer inn et endelig tilbud. Deretter vil Statens vegvesen inngå kontrakt med en av tilbyderne om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Det er ventet at kontrakt inngås tidlig i 2019. Byggearbeidene vil starte etter at kontrakt er inngått.

Prosjektering og bygging

Den som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda. På strekningen skal det bygges

  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Ca. 1.000 meter ny veg.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Byggearbeidene vil pågå frem til høsten 2021.

Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten

Formålet med utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. I tillegg vil prosjektet legge til rette for positiv tettsted- og næringsutvikling i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.