Øye-Eidsbru-s1-web

Oversiktsbilete over Øye–Eidsbru, linje for veg og tunnel i gult.

Den nye traseen tar av frå eksisterande veg ca 1,5 km aust for Øye kyrkje, går opp og bak busetnaden i Øye og inn i ein to km lang tunnel litt aust for elva Rødøla. Den nye vegen kjem inn att på eksisterande E16 ved Strøndafjorden like nord for Eidsbru.

Strabag AG er entreprenør på strekninga, og dei starta arbeidet i byrjinga av juli 2016.