Ved Høgkastet skal det bygges en 80 meter bred viltovergang. (Foto: Statens vegvesen)Ved Høgkastet skal det bygges en 80 meter bred viltovergang. (Foto: Statens vegvesen)

Veg og bane sammen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 og E16 Skaret-Høgkastet omfatter 40 kilometer tospors jernbane fra Sandvika til Hønefoss og 25 kilometer ny fire felts motorveg i Hole og Ringerike.

-Planleggingen av ny E16 i Buskerud, som bare har pågått i halvannet år, skjer på to fronter, forteller prosjektleder for E16 Skaret-Høgkastet Tore Bjørkøyli.

Viktige roller i begge prosjekt

E16 Skaret Høgkastet omfatter 8,7 kilometer veg fra Skaret rett nord for Sollihøgda til Høgkastet før Sundvollen. Det er skilt ut som rent vegvesenprosjekt

Resten av E16 gjennom Hole og Ringerike, fra Sundvollen til Hønefoss, er del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 mellom Bane NOR og Statens vegvesen.

En liten gruppe vegvesenplanleggere har tatt hånd om begge disse store samferdselsprosjektene samtidig på en imponerende måte.

–Nå fortsetter vi arbeidet med oppbemanning av våre to E16-prosjekter, forteller Arvid Veseth i Statens vegvesen. Det er allerede lyst ut flere stillinger til viktige posisjoner for den videre E16-jobben i Fellesprosjektet.

Ny E16 gjennom Hole og Ringerike starter her ved Skaret. (Foto: Kjell Wold)Ny E16 gjennom Hole og Ringerike starter her ved Skaret. (Foto: Kjell Wold)

Håper på byggestart i 2021/22

E16 Skaret-Høgkastet må også gradvis oppbemanne sin organisasjon som planlegger byggestart i 2021/22.

Forventet byggetid både for E16 Skaret-Høgkastet er tre-fire år og Fellesprosjektet er fem-seks år.

–Hva skjer med E16 Skaret-Høgkastet nå når reguleringsplanen er vedtatt?

Bompenger neste

–Nå jobbes det med å legge fram en sak for Stortinget, en såkalt bompengeproposisjon, som vi håper kan bli vedtatt våren 2019, forteller Arvid Veseth.

–Hvis Stortinget godkjenner en slik bompengeproposisjon i 2019 kan det gå mot byggestart for E16 Skaret-Høgkastet i perioden 2021/22, sier Veseth

Rekordrask planbehandling

Behandlingen av planen for ny E16 Skaret-Høgkastet har gått med ekspressfart.

–Hva er årsaken til denne plansuksessen?

–Flere forhold og mange gode medarbeidere, svarer Tore Bjørkøyli, prosjektleder for E16 Skaret-Høgkastet.

Eksternt har samarbeidet med Hole kommune gått veldig bra. Internt har det vært veldig driv og entusiasme i en bredt sammensatt faggruppe fra mange fagmiljøer.

To nye felt av E16 vil gå i kort tunnel forbi Hvalpåsen. (Foto:Statens vegvesen)To nye felt av E16 vil gå i kort tunnel forbi Hvalpåsen. (Foto:Statens vegvesen)

Godt samarbeid – bred fagbakgrunn

Bjørkøyli trekker spesielt fram suksessen med å ha med gode fagfolk med lang erfaring fra bygg- og driftsmiljøene alt fra tidlig planfase. Gruppa har jobbet godt og effektivt sammen, men en god blanding disiplin, humør og stå på vilje.

E16-gruppa til Statens vegvesen inkluderer også Morten Ask som er prosjektleder for E16 i Fellesprosjektet. Finn Schmidt har vært grunnerverver i reguleringsplanfasen.

Nå er E16 gjengen i Buskerud spent på fortsettelsen i 2018 og 2019. Etter en kort og velfortjent pust i bakken med juleferie, er det fullt kjør igjen fra nyttår av.

Da er det siste hånd på verket sammen med Bane NOR før reguleringsplanen for Fellesprosjektet sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning før høring.

Kroksund: Startpunkt for E16 Sundvollen-Hønefoss, endepunkt for Skaret-Høgkastet.(Foto: Kjell Wold) Kroksund: Startpunkt for E16 Sundvollen-Hønefoss, endepunkt for Skaret-Høgkastet.(Foto: Kjell Wold)

Bakgrunn:

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss og E16 Skaret-Høgkastet:

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet 30.8.2015:

• Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss gjennomføres som et fellesprosjekt og planprosessen gjennomføres som statlig reguleringsplan. Starter rett på reguleringsplan, utarbeides ikke kommunedelplan.

2016: • Fellesprosjektet omfatter delstrekning av E16 som bygges sammen med jernbane

• E16 Skaret-Høgkastet planlegges som et eget vegprosjekt under Statens vegvesen.

 NTP 2018-2029 • E16 Skaret-Hønefoss 5400 mill kr. i perioden 2024-2029, og 3200 mill kr. Annen finansiering (bompenger). Det legges opp til prosjekt-start i første seksårsperiode

 

Lenke til Fellesprosjektet:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/