Omleggingen vil gi bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet enn dagens vei, med møtende trafikk mellom Farriseidet og Sky.

Fra Larvik blir det skiltet ny adkomst til E18 sydover, retning Kristiansand. Se vedlagte illustrasjon.