Arbeidene med ny firefelts motorveg med total bredde 23 meter fra Sky til Langangen startet sommeren 2009. 

Strekningen innebærer en etterlengtet løsning på store problemer med trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljøulemper.

Prosjektet er 11 kilometer langt og omfattet fire tunneler, to miljøtunneler og åtte bruer. I tillegg ser det etablert to kryssområder, Sky og Langangen, samt to rundkjøringer og opprusting av eksisterende E18 og lokalveger.