Når hele strekningen er utbygd vil reisetiden mellom Ålesund og Molde halveres til 47–54 min avhengig av vegstandard.

Kryssingen av Romsdalsfjorden vil avløse to ferjesamband og gi fastlandsforbindelse til Otrøya i Molde kommune. Prosjektet legger også grunnlag for fastlandsforbindelse til Gossen i Aukra kommune, der landanlegget til Ormen Lange ligger. Utbyggingen av Kjerringsundet vil avløse et tredje ferjesamband mellom Aukra og Hollingsholmen.

Se video om om ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden:

Målsettingen med en ny europaveg mellom Ålesund og Molde er en døgnåpen E39 uten forsinkelser på grunn av uvær eller kø. Transportsystemet skal være effektivt, tilgjengelig, pålitelig og sørge for at 10 000 flere innbyggere får en reiseavstand til en av byene på maksimalt 45 minutter.