Vi har til no drive 3000 meter av hovudløpet, 1370 meter i retning Lunde og 1630 meter i retning Kjøsnes. I tillegg kjem 150 meter med tilkomsttunnel. Drivinga av hovudløpet har gått i om lag eitt år.

Tunnelen vert no avsperra til tunneldrivinga startar oppatt hausten 2019. Den nye Støylsnestunnelen skal stå klar i 2022.