Regjeringa vedtok i 2014 at framtidig E39 skal følgje ei indre linje i Nordfjord. Vedtaket kom som del av «KVU Skei–Ålesund», og det gir innkorting av E39 med mellom anna tunnel under Utvikfjellet, bru over indre del av Nordfjorden og veg og tunnel opp til Grodås. Der koplar ny E39 seg til Kvivsvegen nordover til Sunnmøre.