Etablering av ferjefri E39 forventer å gi en kraftig økning i trafikk og aktivitet langs E39. I forbindelse med åpningen av prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen (høsten 2015) legges ny E39 om via fylkesveg 714 gjennom Orkanger sentrum. Fylkesveiene har for dårlig vegstandard både i forhold til dagens og fremtidig forventet trafikkutvikling.

Vinteren 2015 ble det derfor gjennomført en utredning som danner grunnlaget for videre arbeid med planprogram og kommunedelplan for framtidig E39 fra Harangen til Thamshamn i Orkdal kommune.