Statens vegvesen forbereder bygging for ny E39 med midtdeler på strekninga Lønset-Hjelset for skape bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for de som bor og ferdes på den aktuelle strekninga.