Dette prosjektet er et av fem delprosjekter som samlet dekker strekningen E39 Kristiansand–Ålgård.

E39 Lyngdal vest–Ålgård møter E39 Ålgård–Hove på Bollestad i Gjesdal.

Motorvegen vil i varierende grad berøre Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal.

I planprosessen er seks vegkorridorer inkludert tilførselsveger, kryss og tilhørende vegserviceanlegg konsekvensutredet, 2 i Vest-Agder kombinert med 3 i Rogaland.

Når korridoren er vedtatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet, vil Nye Veier AS regulere, bygge og drifte den nye vegen.