Dette prosjektet er et av fem delprosjekter som samlet dekker strekningen E39 Kristiansand–Ålgård.

E39 Lyngdal vest–Ålgård møter E39 Ålgård–Hove som er i Sandnes.

Motorvegen vil i varierende grad berøre Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal.

I planprosessen skal aktuelle veglinjer inkludert tilførselsveger, kryss og tilhørende infrastruktur vurderes. Strekningen vil inngå i porteføljen til det nye vegselskapet Nye veier AS som skal regulere, bygge og drifte vegen.

Etter at kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) besluttet at ytre og midtre korridor skulle siles ut, vil ny E39 få endepunkt ved Ålgård i Gjesdal, og ikke i Sandnes.