Regjeringen har vedtatt at planleggingen av E39 Ålesund–Molde skal ta utgangspunkt i Tautrakonseptet over Ørskogfjellet (K2) og Tautrakonseptet gjennom Solnørdalen (K3) og gå via Molde.

Ny veg Breivika–Molde blir vel 7 mil lang og reisetiden kan halveres til 45–50 min avhengig av endelig trasé og vegstandard.

Delstrekninger:

  • Breivika–Digernes - Statens vegvesen har foreslått statlig plan.
  • Digernes–Vik - Vegvesenet lager en tilleggsutredning for Samferdselsdepartementets trasevalg. Alternativene er Svartløkvatnet (K3) eller Ørskogfjellet (K3).
  • Vik–Julbøen (Romsdalsfjorden) - Reguleringsplan vedtatt i 2016.
  • Julbøen–Molde - Kommunedelplan forventes vedtatt i løpet av 2018.