Kontrollingeniørene Erik Jensen og Ahmed Al-Samarray har sammen med seniorgeolog Øyvind Riste vært i Sveits får å lære hvordan Vegvesenet skal få best utbytte av å bruke denne teknologien når tunneldrivingen under byggingen av Rogfast starter. Leverandøren av utstyret, Amberg, har sitt hovedkontor i Sveits, der de også har en test- og lærlingstunnel.

Lese av seismikkdata

De tre fikk en grundig gjennomgang av generell geofysikk som innebar en grunnleggende forståelse av å bruke TSP (Tunnel seismic prediction) enheten.

– Det var veldig nyttig og lærerikt. Vi er utdannet geologer, men har ingen praktisk erfaring i å bruke seismikk i tunnel. Nå føler vi oss trygge på bruken, og spesielt det å lære å analysere dataene som seismikken gir oss var nyttig, sier Erik Jensen.

Under byggingen av Rogfast, som er 27,3 kilometer lang, er det i forprosjektet brukt seismikk fra havbunnen for å kartlegge fjellkvaliteten, men erfaringen fra Ryfast har vist at det tidvis dukker opp dårlige bergsoner som ikke var forutsett.

– Med å bruke seismikk under drivingen av Rogfast kan det gi oss mer nøyaktige data på om vi støter på dårlige soner 100–150 meter foran «stuffen», sier Ahmed Al-Samarray. Han presiserer at det fortsatt skal brukes sonderboring.

Test og lærling

Nå ser de frem til å komme i gang med å bruke teknologien i den første tunnelen som er under bygging i Arsvågen.

– De to tunnelene som nå skal sprenges fra Arsvågen er transporttunneler, og det å starte bruken av seismikk i disse, vil gi oss erfaring på å bruke teknologien når vi starter med å sprenge ut hovedløpene, sier Jensen.