E39 Romsdalsfjorden er en del av ferjefri kyststamveg fra Kristiansand til Trondheim. Kryssingen av Romsdalsfjorden mellom Vestnes og Molde er første viktige steg i utbyggingen av E39 Ålesund-Molde for å skape et felles bo- og arbeidsmarked og redusere reisetiden mellom byene til en time. Halvparten av den effekten får vi med fjordkryssingen alene. Prosjektet gir fastlandsforbindelse til Midsund kommune og legger også grunnlag for fastlandsforbindelse til Gossen der Ormen Lange ligger (Kjerringsundet).

Konseptvalget ble vedtatt av regjeringen våren 2014. Totalkostnad er om lag 14,5 mrd. kr. Reguleringsplanene ble vedtatt i 2016. Prosjektet er omtalt i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Det er beregnet 5-6 års byggetid.