Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E45 (tidligere riksveg 93) mellom Øvre Alta og Kløfta. Hensikten er å finne en trafikksikker løsning som gir bedre framkommelighet på E45 gjennom eller forbi Eiby.

Forslaget til planprogram er ute på høring, og berørte parter oppfordres til å komme med sine innspill innen 10. februar 2020.

For prosjektet E45 Kløfta ble reguleringsplan vedtatt i 2018. Strekningen er rasfarlig, og partiet ved Kløfta er også en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Etter planen skal E45 bygges om, slik at et rasfarlig parti erstattes med tunnel.

Omleggingen ved Kløfta er beregnet å koste 970 millioner (2018-kroner), og i Nasjonal transportplan er det satt av 210 millioner kroner til oppstart i perioden 2024-2029.