E45 Kløfta

For prosjektet E45 Kløfta ble reguleringsplan vedtatt i 2018. Strekningen er rasfarlig, og partiet ved Kløfta er også en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Etter planen skal E45 bygges om, slik at et rasfarlig parti erstattes med tunnel.

Omleggingen ved Kløfta er beregnet å koste 970 millioner (2018-kroner), og i Nasjonal transportplan er det satt av 210 millioner kroner til oppstart i perioden 2024-2029.