Anbudsprosessen foregår derfor i to trinn, og den første fristen gikk ut i dag. Det skal nå foretas en prekvalifisering med utvelgelse av tilbydere, som får frist for å levere pristilbud seinere i sommer.

Disse ni firmaene har bedt om å bli prekvalifisert:

AF gruppen Norge AS

Aldesa Construcciones

Bertelsen & Garpestad AS

BetonmastHæhre Anlegg AS

Implenia AS

Kruse Smith Entreprenør AS

Leonard Nilsen & sønner AS

PNC Norge AS

Skanska Norge AS

Framdrift

- Vi er veldig fornøyde med interessen. Vi starter nå arbeidet med å gå gjennom dokumentasjonen, for å vurdere kvalifikasjonene firmaene har for denne typen oppdrag. Blant de som er kvalifiserte, vil vi velge ut de som er best kvalifiserte til å gå videre, sier prosjekteringsleder Edgar Olsen. Det er ventet at denne utvelgelsen vil ta om lag to uker.

Statens vegvesen tar sikte på å inngå kontrakt i august, slik at byggearbeidet kan starte til høsten. Etter planen skal tunnelen settes i trafikk høsten 2021.

I forrige uke ga Regjeringen klarsignal for prosjektet, og fastsatte kostnadsrammen til 898 millioner kroner.

Ny tunnel

E69 er eneste vegforbindelse til Nordkapp, og vegen nord for dagens Skarvbergtunnel er skredfarlig. I vinter var vegen stengt flere dager på grunn av skred eller fare for skred. Eksisterende tunnel fra 1969 er dessuten smal, mørk og trafikkfarlig, og oppfyller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Dagens veg er heller ikke tilrettelagt for myke trafikanter.

Den nye Skarvbergtunnelen blir ca. 3,5 km lang, og får eget felt for gående og syklende. I tillegg til tunnel skal det også bygges ny veg på begge sider av tunnelen, og hele prosjektet omfatter en strekning på om lag 7 kilometer. I tillegg skal det bygges helårs rasteplass.