Her skal vi bygge i alt 22,2 kilometer ny veg, fordelt på 12,1  kilometer på strekningen Kapskarmo–Svenningelv og 10,1 kilometer på strekningen Svenningelv–Lien. I tillegg skal vi gjøre noen tiltak på lokalvegnettet i Trofors.

Den nye europavegen vil bli ca. 2,5 kilometer kortere enn den som ligger der i dag. Når delprosjektet er ferdigstilt, skal drift av vegen inngå i driftskontrakten for E6 Helgeland sør.

Trofors tettsted

E6 flyttes ut av Trofors og legges på vestsiden av jernbanen. Bruene over elva bygges ved Svebakken i sør og Valryggen i nord. Nytt kryss til riksveg 73 mot Hattfjelldal og Sverige etableres der E6 krysser elva i sør.

Det jobbes også med etablering av et nytt kryss til Trofors på andre siden av elva.

Om delprosjektet

Delprosjektet består av to utbyggingsparseller: Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv–Lien. Førstnevnte er under bygging og skal være ferdig 1. juli 2020. Entreprenør er Bertelsen & Garpestad AS.

På strekningen Svenningelv–Lien har grunnforholdene i den opprinnelige veglinja vist seg å være så dårlig at vi har besluttet å bygge etter ny linje. Derfor jobber vi nå med ny reguleringsplan, som ventes ferdigstilt rundt årsskiftet 2019/2020.

Delprosjektene E6 Helgeland nord og E6 Helgeland sør bygges som kjent etter såkalte vegutviklingskontrakter. I dette delprosjektet skal vi derimot bygge etter mer tradisjonelle kontraktsformer