Her skal vi bygge i alt 22,3 kilometer ny veg, fordelt på 7,1 kilometer på strekningen Kapskarmo–Brattåsen og 15,2 kilometer på strekningen Brattåsen–Lien. I tillegg skal vi gjøre en rekke tiltak på lokalvegnettet i Trofors.

Den nye europavegen vil bli ca. 2,5 kilometer kortere enn den som ligger der i dag. Når delprosjektet er ferdigstilt, skal drift av vegen inngå i driftskontrakten for E6 Helgeland sør.

Trofors tettsted

E6 flyttes ut av Trofors, og legges på vestsiden av elva. Bruene over elva bygges ved Svebakken i sør og Valryggen i nord. Nytt kryss til riksveg 73 mot Hattfjelldal og Sverige etableres der E6 krysser elva i sør.

Den gamle europavegen vil etter ferdigstillelse bli en del av lokalvegnettet.  

Om delprosjektet

Delprosjektet består av to utbyggingsparseller: Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv–Lien. Førstnevnte er under bygging og skal være ferdig 1. juli 2020. Entreprenør er Bertelsen & Garpestad AS.

På strekningen Svenningelv–Lien har grunnforholdene i den opprinnelige veglinja vist seg å være så dårlig at vi har besluttet å bygge etter ny linje. Derfor jobber vi nå med ny reguleringsplan, som ventes ferdigstilt i løpet av 2019.

Delprosjektene Helgeland nord og Helgeland sør bygges som kjent etter såkalte vegutviklingskontrakter. I dette delprosjektet skal vi derimot bygge etter mer tradisjonelle kontraktsformer.