Her skal vi bygge i alt 22,2 kilometer ny veg, fordelt på 12,1  kilometer på strekningen Kapskarmo–Svenningelv og 10,1 kilometer på strekningen Svenningelv–Lien. I tillegg skal vi gjøre noen tiltak på lokalvegnettet i Trofors.

Den nye europavegen vil bli ca. 2,5 kilometer kortere enn den som ligger der i dag. Når delprosjektet er ferdigstilt, skal drift av vegen inngå i driftskontrakten for E6 Helgeland sør.

Trofors tettsted

E6 flyttes ut av Trofors og legges på vestsiden av jernbanen. Bruene over elva bygges ved Svebakken i sør og Valryggen i nord. Nytt kryss til riksveg 73 mot Hattfjelldal og Sverige etableres der E6 krysser elva i sør.

Om delprosjektet

Delprosjektet består av to utbyggingsparseller: Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv–Lien. Førstnevnte ble åpnet 3. oktober 2019. Entreprenør her var Bertelsen & Garpestad AS.

På strekningen Svenningelv–Lien besluttet man høsten 2018 å lage ny reguleringsplan med bakgrunn i at det ble avdekt dårlige grunnforhold. Planen ble vedtatt i Grane kommunestyre den 24. juni 2020.

Delprosjektene E6 Helgeland nord og E6 Helgeland sør bygges som kjent etter såkalte vegutviklingskontrakter. I dette delprosjektet skal vi derimot bygge etter mer tradisjonelle kontraktsformer