Entreprenøren er det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), og kontrakten har en verdi på nesten 755 millioner kroner.

Kontrakten omfatter produksjon, levering og montering av:

  • bærekabler med hengestenger og fester med tilhørende rigg
  • tårn- og spredesadler
  • brukasse (avstivningsbærer)
  • avfuktingsanlegg
  • heis i tårn
  • diverse utstyr, lager, buffer, dempere, brufuge, trapper og leidere mm.

Totalt vil det gå med ca. 12.000 tonn med stål for å bygge Hålogalandsbrua.

Omfattende kvalitetskontroll
Det var totalt fem entreprenører som leverte tilbud på stålarbeidet, og etter en omfattende kvalitetskontroll og kontrollregninger av tilbud ble det SRBG som fikk oppdraget.

Nå som kontrakten er signert kan stålarbeidet sette i gang i løpet av to måneder.

Kontakt
Einar Karlsen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 908 82 478