Statens vegvesen foreslo følgende navn:

  • Ornestunnelen 
  • Hålogalandsbrua
  • Øyjordbrua
  • Storlikolltunnelen
  • Trældalstunnelen

Etter en høringsrunde har Kartverket vedtatt følgende:

  • Karistrandtunnelen (Sáddoviervvátunealla på samisk)
  • Hålogalandsbrua (Holgolátrovvi på samisk)
  • Øyjordbrua
  • Storlikolltunnelen
  • Trældalstunnelen (Ralttáktunealla på samisk)

Legg merke til at det opprinnelige forslaget til Statens vegvesen om å bruke Ornestunnelen ble endret til Karistrandtunnelen. Grunnen til dette er at Jernbaneverket har en tunnel i samme området som de har kalt Ornes tunnel.

Vedtaket fra Kartverket endrer skrivemåten på denne jernbanetunnelen til Ornestunnelen.


Nødvendige skiltvedtak er fattet og nye skilt settes opp i 2019.