9. desember 2018 åpnet Hålogalandsbrua rett nord for Narvik i Nordland for trafikk. Brua fører E6 rett over Rombaksfjorden og erstatter dermed tidligere E6, som gikk rundt fjorden. Samtidig som snoren ble klippet ble tidligere E6 døpt om til fylkesveg 7575, og etter en oppgradering skal den i løpet av året overlates til ny vegeier som er Nordland fylkeskommune. 

Fv. 7575 går mellom Karistrand rett nord for Narvik og krysset der E10 kommer ned fra Bjørnfjell. Hele strekningen er på ca. 17 km.

Forskjellig arbeid på vegen

Det er allerede gjort en del arbeid langs vegen, som grøfterensk og montering av en del rekkverk. Dette arbeidet fortsetter i løpet av sommeren 2019 og i tillegg skal en del fjellskjæringer sikres og renskes samt at store deler av strekningen får ny asfalt.


Det er også flere korte bruer på strekningen, og disse skal også få en lett oppgradering.