Strekningen er ca. 7,6 kilometer lang, og nye E6 følger i hovedsak dagens vegtrasé. Deler av strekningen blir bygget for fartsgrense 90 km/t. Gjennom Reinforshei blir fartsgrensen 80 km/t mot 60 km/t i dag.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Rana kommune i juni 2012. Et revidert planforslag ble lagt ut på høring på slutten av 2016, med høringsfrist 20. januar 2017. Dette forslaget ventes politisk behandlet i slutten av mars 2017.