Strekningen er ca. 7,6 kilometer lang, og nye E6 følger i hovedsak gammel vegtrasé. Deler av strekningen blir bygget for fartsgrense 90 km/t. Gjennom Reinforshei er fartsgrensen 80 km/t mot 60 km/t i tidligere.

Parsellen åpnet for trafikk torsdag 27. september 2018.