Strekningen er ca. 4,3 kilometer lang, og fordeler seg mellom Hemnes og Rana kommune. Ny veg følger dels eksisterende trasé og dels i nytt terreng.

Byggingen startet i september 2015 og torsdag 6. juli 2017 ble strekningen offisielt åpnet for trafikk.

Skamdalen bru er det kanskje viktigste tiltaket på strekningen. Den tar trafikken bort fra det som var et svært dårlig og svingete parti med E6.Skamdalen bru er det kanskje viktigste tiltaket på strekningen. Den tar trafikken bort fra det som var et svært dårlig og svingete parti med E6.