For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte.

Plandokumentene kan du laste ned her

Papirutgaver er utlagt:

  • Vefsn kommune, Rådhuset
  • Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22

Spørsmål

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved:

Folkemøte

Statens vegvesen vil presentere planforslaget på et åpent folkemøte. Møtet avholdes den 15. november 2017 kl. 19.00 på Sandvik folkehøyskole.

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes direkte til firmapost‐nord@vegvesen.no eventuelt Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ innen 11.12.2017.