Det skal utarbeides kommunedelplaner med konsekvensutredning for om lag 50 km E6 på strekningen Åsen nord (Ronglan) til Mære. 3D animasjon av den nye strekningen: