De vedtatte plandokumentene til Oksfjordhamn–Karvik

Reguleringsplanen ble vedtatt av Kvænangen kommune 19.12.2016 og av Nordreisa kommune den 20.12.2016.

Planområdet er delt inn i 3 delstrekninger:

  • Delstrekning 1: Oksfjordhamn–Tverrelva
  • Delstrekning 2: Tverrelva–Sandneselva
  • Delstrekning 3: Sandneselva–Karvik