En strekning av E6 langs Snåsavatnet ved Langnesberga er rasutsatt nedfall av stein fra fjellside. Denne strekningen må derfor skredsikres.