Skansenbrua 180914 (5)

 

Svingbrua er ei gang- og sykkelbru som går ved siden av Skansen bru, den fredede klaffebrua som fører jernbanen over Skansenløpet. Brua binder sammen gang- og sykkelvegen langs Nordre avlastningsvei på Brattøra og Ila. Brua åpner for båter inn og ut av Skansenløpet ca 1500 ganger i året.

 • Byggestart: November 2013
 • Offisiell åpning: 9. oktober oktober 2014
 • Kostnad: ca.120 millioner kroner
 • Statlig finansiering
 • 100 meter lang svingbru
 • 450 meter sykkelveg med fortau inkl. brua (tilhører rv. 706)
 • Brattøra friområde utvidet med røff og spennede fjordpark på 9 dekar
 • Byggherre Statens vegvesen
 • Entreprenør Implenia
 • Arkitekter Pir II  / landskapsarkitekt SLA
 • Prosjektering Norconsult