I dag ble det underskrevet kontrakt med Skanska Norge AS for bygging av Sørkjosfjelltunnelen. Prosjektet omfatter også utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Torbjørn Naimak, Statens vegvesen og Roar Sve, prosjektsjef i Skanska underskriver kontrakten for bygging av Sørkjostunnelen.Torbjørn Naimak, Statens vegvesen og Roar Sve, prosjektsjef i Skanska underskriver kontrakten for bygging av Sørkjostunnelen.