E6 over Ulvsvågskaret har siden transport med hest og kjerre tok slutt og motorisert ferdsel overtok, vært problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid pga. av berging av tunge kjøretøy. Siden begynnelsen av 90-tallet har strekningen vært løpende omtalt i NVVP og senere NTP.

Strekningen inngår i KVU E6 Mørsvikbotn–Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til vegnormal standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Effektmålene er redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Indikator er reduksjon av stigninger som er flaskehalser for tungtransport.

Prosjektet skal fjerne dagens E6 over Ulvsvågskaret med stigning definert som flaskehalser for tungtransport ved å legge vegen i tunnel, og derved å redusere risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt veg.