I oktober la Statens vegvesen ned lyttekabler i mikrogrøfter flere steder langs E8 i Skibotndalen. Noen få centimeter nede i asfalten ligger disse akustiske fiberledningene for å lytte på bilene som kjører forbi. Men hvor godt fanger de egentlig opp det som skjer på overflata?

Tester denne uka

Det tester Vegvesenet i disse dager, og det kan være derfor du har sett lastebiler og personbiler langs denne strekninga, som har kjørt i sakte fart og i raskere fart. Bilene har stanset, de har tatt u-sving og de har kjørt forbi hverandre. Alt i kontrollerte former, selvsagt, og med en god hensikt: Teknologiutviklerne vil finne ut hvor presis informasjon de akustiske fiberledningene gir om trafikken.

- De foreløpige resultatene viser at fiberledningene fanger opp det vi håper på, både hvilken hastighet bilen har, hvor på vegen den ligger og når trafikken stanser helt opp, sier Karl Magne Nilsen i Statens vegvesen.

Direkte varsel til bilen

Resultatene lover godt for framtidas trafikk på uoversiktlige vinterveger. I første omgang kan informasjonen fra dette andre system sende direkte varsel til vegtrafikksentralen. Den kan også kobles til informasjonsskilt, som forteller bilistene om saktegående trafikk, ulykker eller full stans på vegen.

- Neste steg i teknologien blir nok en form for direktevarsel til biler som nærmer seg, sier Knut Pettersen i Statens vegvesen.

Endrer lysstrålen

Teknologien bak de framtidige løsningene er at lyset som går gjennom fiberledningene, blir forstyrret av vibrasjonene når en bil kjører langs kablene.

- Lyssignalet vi får i retur fra vegen, varierer etter retninga, størrelsen og hastigheten på kjøretøyet. Variasjonene er imidlertid små, så det krever en del å analysere dette presist, sier Erling Kolltveit fra Christian Michelsen Research AS i Bergen, som er Vegvesenets forskningspartner i prosjektet.

Slik ser det ut, signalet Knut Pettersen fra Statens vegvesen og Peter Thomas fra Christian Michelsen Research analyserer etter at kjøretøyet har passert. Slik ser det ut, signalet Knut Pettersen fra Statens vegvesen og Peter Thomas fra Christian Michelsen Research analyserer etter at kjøretøyet har passert.

Nasjonal teststrekning

Lyttekablene er en del av forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis langs E8 i Troms. Denne vegstrekninga langs E8 i Troms er ei nasjonalt teststrekning der Statens vegvesen utvikler og tester intelligente transportsystem (ITS). Dette er fellesbetegnelsen for teknologien som gjør det mulig for vegen og bilen å kommunisere med hverandre, og slik gjøre kjøreturen tryggere, mer miljøvennlig og forutsigbar.

For mer informasjon:

FAKTA OM ITS

  • Intelligente transportsystemer, ITS, er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til vegbanen eller fra vegbanen til bilen.
  • Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg, blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikk, vær og føreforhold, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.
  • Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.  

FAKTA OM PILOTPROSJEKTET BOREALIS

  • E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge.
  • Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med krevende vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken på denne vegen er tungtrafikk, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.
  • På strekningen fra Skibotn til Kilpisjärvi vil Statens vegvesen de neste årene teste, demonstrere og evaluere ulike ITS-løsninger.
  • Det første året regner Statens vegvesen med å bruke inntil 30 millioner kroner på å utvikle nye og teste kjente ITS-løsninger på denne strekningen. Pilotprosjektet kan bli forlenget med flere år, som vil innebære videre utvikling og testing av ITS-system.
  • Pilotprosjektet fra Skibotn til Kilpisjärvi har fått navnet «Borealis». Finland har et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet «Aurora». Den treårige avtalen om det finsk-norske samarbeidprosjektet «Aurora Borealis» ble signert i den finske byen Muonio i februar 2016.
  • Statens vegvesen har også andre norske pilotprosjekt for ITS. Disse tar for seg blant annet tunnelsikkerhet, bytrafikk og konkurransevilkår for godsnæringen.