Det var til sammen seks entreprenører som leverte inn tilbud på arbeidet med å bygge en ny veg med bedre adkomst fra E8 til Tromsø havn i Breivika. Consto Anlegg Nord leverte det laveste anbudet og er tildelt jobben, en kontrakt på 75,76 millioner kroner. 

Statens vegvesen regner med at arbeidet i Breivika starter i oktober, og vil være ferdig to år senere. Arbeidet består i å bygge en ny firefelts veg på om lag 500 meter. Denne skal starte etter rundkjøringa nedenfor Universitetssykehuset og ende i ei ny rundkjøring ved Gimlevegen. Det er fra denne rundkjøringa det blir en ny veg ned til havne- og industriområdet i Breivika.

I tillegg blir det egen sykkelveg og fortau for fotgjengere langs den nye vegen, og disse blir lagt i en undergang under den nye rundkjøringa på Gimle. Også busspassasjerer vil komme seg raskere fram på den nye vegen, fordi den får egne kollektivfelt som får bussen ut av bilkøen.

Les mer om prosjektet her.

For mer informasjon:
Byggeleder Ronny Eirik Hansen 915 89858 / ronny.eirik.hansen@vegvesen.no