E8 gjennom Ramfjord er innfartsvegen til Tromsø. I dag går den gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Vegen er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt.

Statens vegvesen er nå i gang med planleggingen av ny E8, som vil gi kortere reiseveg til og fra fylkeshovedstaden. Den vil også forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og ikke minst bomiljøet i Ramfjord.

Samferdselsdepartementet har besluttet at nye E8 bør legges i vestre trasé, med bru over Ramfjorden og har bedt Statens vegvesen om å revidere reguleringsplanen fra 2011.

Se prosjektet i 3D-modell

I modellen lenket til under kan du se hvordan vi planlegger nye E8 Ramfjord. Vi gjør oppmerksom på at dette er en skisse, som er gjenstand for endringer, men den gir likevel et godt bilde av hvordan den nye vegen blir liggende i forhold til hus og omgivelser.

Se nye E8 Ramfjord her

Anbefalt nettleser for å se modellen er Google Chrome

E8 Ramfjord - ny veglinjeE8 Ramfjord - ny veglinje