På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny bru. Den andre som ble åpnet i 1994 skal fortsatt betjene vestgående trafikk.

Vi stenger Sømsveien under Varoddbrua i 12 dager

Statens vegvesen stenger Sømsveien under Varoddbrua i 12 dager på grunn av støping. Vegen stenges fra onsdag 30. januar kl. 16.00 til mandag 11. februar kl. 05.30.

Avkjøringen fra E18 ned til Sømsveien blir ikke stengt.

Endring: Gang- og sykkelvegen holdes åpen 

Det blir likevel ikke stengt for gående og syklende under brua. Traséen på gang- og sykkelvegen blir litt endret, men vi klarer å holde den åpen.

Endringer for kollektivtrafikken

Stengningen får konsekvenser for kollektivtrafikken. Noen bussruter må legges om denne perioden, se akt.no for mer informasjon.

Generelt om prosjektet

Last ned Nærinformasjon til beboere på Søm, Kongsgård og Gimlekollen (28. mars 2017).