På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny bru. Den andre som ble åpnet i 1994 skal fortsatt betjene vestgående trafikk.

Nattarbeid natt til lørdag

Nå starter byggingen av ny Varoddbru

Statens vegvesen starter i vår bygging av ny Varoddbru. Arbeidet vil pågå til våren 2020. Les mer.

Last ned Nærinformasjon til beboere på Søm, Kongsgård og Gimlekollen (28. mars).