På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny bru. Den andre som ble åpnet i 1994 skal fortsatt betjene vestgående trafikk.

Generelt om prosjektet

Last ned Nærinformasjon til beboere på Søm, Kongsgård og Gimlekollen (28. mars 2017).