På denne siden har vi samlet fylkesvise oversikter over et utvalg av trafikkregistreringspunkt (kontinuerlige registreringer) med årsdøgntrafikk (ÅDT) og måndesdøgntrafikk (MDT) fra og med 2002, sykkeltrafikkregistreringer og påsketrafikkregistreringer.

Vi er inne i en periode (2016-2018) hvor vi skifter ut alle trafikkregisteringsapparater, og dette kan på enkelte målestasjoner føre med seg en forbedring i registrering av lengdeklassifiseringa på kjøretøy. Dette kan gi seg utslag i at på noen trafikkmålestasjoner vil det se ut til å ha en større økning i tungtrafikkandelen enn det som har vært normalt i de foregående årene.