I perioden 2016–2018 ble alle trafikkregisteringsapparater skiftet ut, og dette kan på enkelte målestasjoner føre med seg en forbedring i registrering av lengdeklassifiseringa på kjøretøy. Dette kan gi seg utslag i at på noen trafikkmålestasjoner vil det se ut til å ha en større økning i tungtrafikkandelen enn det som har vært normalt i de foregående årene.

Fra januar 2019 gå til Statens vegvesens trafikkdataportal for oppdaterte trafikktall fra trafikkregistreringsstasjoner.