Vi er inne i en periode (2016–2018) hvor vi skifter ut alle trafikkregisteringsapparater, og dette kan på enkelte målestasjoner føre med seg en forbedring i registrering av lengdeklassifiseringa på kjøretøy. Dette kan gi seg utslag i at på noen trafikkmålestasjoner vil det se ut til å ha en større økning i tungtrafikkandelen enn det som har vært normalt i de foregående årene.