Bjørvika-området har i mange år vært preget av industri, havneområder og trafikk. På 80-tallet vedtok bystyret at området skulle utvikles, men det var først etter Stortingets vedtak om lokalisering av ny opera til Bjørvika i 1999, at planarbeidet fikk en ny giv. I år 2000 fattet Oslo kommune vedtak om Fjordbyen. I 2003 ble reguleringsplanen for Bjørvika, Bispevika og Lohavn vedtatt av bystyret i Oslo, og i 2008 ble Fjordbyplanen vedtatt.

Utbyggingen av Bjørvika-området er et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene i Oslo i nyere tid. Utviklingen av Bjørvika har vært planlagt under ett, for å sikre helhet, effektiv arealbruk, gode byrom og klare standarder for kvalitet i utforming av bebyggelsen. Det har vært bred politisk enighet i bystyret om de vedtak som er fattet. Utbyggingen som nå skjer er basert på disse vedtakene.

"Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre."

Vegprosjektet E18 Bjørvika har to hovedbegrunnelser:

  • Byutvikling
  • Miljøvennlig transport