E18 Grimstad-Kristiansand sto ferdig etter bare tre års byggetid, 38,3 km firefelts motorveg, som korter inn reisetiden mellom de to byene fra 45 til 30 minutter. Og med en innebygd trafikksikkerhet uten sidestykke i landsdelen. ”Veien til fremtiden”, skrev avisen Fædrelandsvennen i forbindelse med åpningen.
Fra øst for Dyreparken til Grimstad er vegen skiltet med fartsgrense 100 km/t.
Gamle E18 er gjennomgående lokal veg nå.