Etter at krysset mellom fv. 208 og gamle rv. 7 på Hamremoen ble åpnet 5. desember, er de fysiske arbeidene med prosjektet avsluttet. Noen mindre utbedringer, særlig grøntarbeider, vil likevel stå igjen til våre 2015. Papirarbeid vil det fortsatt være en stund.

Vegen er delvis bompengefinansiert, og trafikantene betaler 70 kroner for lett bil og 175 kroner for tungbil. Opplysninger om trafikkutvikling vil du finne her: hallingporten.vegfinans.no/Om-oss/Trafikkstatistikk-13

Gjennom miljøgate Sokna er fartsgrensen 40 km/t, mens det er innført fartsgrense på 90 km/t på ca. seks km av strekningen.