I tillegg ble miljøgata gjennom Sokna sentrum  åpnet 3.september 2014, og krysset mellom fv. 208 og gamle rv. 7 på Hamremoen åpnet 5. desember 2014.

Vegen er delvis bompengefinansiert. Opplysninger om trafikktall finner du her: hallingporten.vegfinans.no/Om-oss/Trafikkstatistikk-13