Etter at sak om navn på tunnelen mellom Grytøy og Bjarkøy og de fire bruene mellom Grytøy og Sandsøy har vært på høring lokalt, og til behandling hos Språkrådet, fastsatte fylkesrådet i dag navnene på tunnelen og bruene.

Tunnelen får navnet Kvernsundtunellen.

De fire bruene (i retningen fra Grytøy til Sandsøy) får navnene; Tjeldevikbrua, Dynabrua, Sandsøysundbrua og Hjellnesbrua. Bruene vil gå under samlenavnet Sandsøybruene.