Reguleringsplanen inneholder detaljer om hvordan strekningen er tenkt bygget, og konsekvensutredningen for strekningen.

Plandokumentene finner du her

Merknader

Har du merknader til planen kan de sendes skriftlig innen 4. april 2019 til:

Alle innspill må merkes med 15/226739.

Informasjonsmøte 7. mars

Vi inviterer til åpent møte om reguleringsplanforslaget:

  • Tidspunkt: Torsdag 7. mars. Det vil bli holdt like orienteringer i plenum kl. 14.00, 16.00 og 18.00.
  • Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgata 11.

Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på spørsmål.

Kontakt

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.