Dagens fv. 720 tar av like nord for Hjellbotn. Vegen er svingete og har lav standard. Ny fv. 720 følger Beitstadsundet og vil gi en betydelig kortere reisestrekning for reiseruten Malm-Østvik-Steinkjer.

Formålet med delprosjektet:

  • Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn

Prosjektet forventes å være ferdig høsten 2019.