Støpekasse BeitstadsundbruaStøpekasse Beitstadsundbrua

Nesten fem hundre kubikkmeter betong gjorde mandag fjerde mars til en liten merkedag ute i Beitstadsundet.  Da ble det første fundamentet til Beitstadsundbrua støpt.

- Nå har de arbeidet i et par uker med å legge ut åtti tonn armeringsjern nede i forskalingskassen, før støpingen ble satt i gang i går, forklarer Dagfinn Wie, teknisk byggeleder og fungerende byggeleder i entreprise E2, Beitstadsundbrua.

Selve fundamentet er festet i bunnen av fjorden med fjorten peler som stikker opp fra bunnen.

- Alle husker selvsagt Archimedes lov fra fjerde klasse, humrer Wie, og forklarer:

- Oppdriften ville sørget for at kassen spratt opp til overflaten igjen dersom den ikke ble festet, så det er boret tolv fjellstag tolv meter ned i fjellet.

- Disse ble spent opp med en jekk, med 150 tonn på hvert stag. Da er kassen godt forankret ned i sjøen, og klar for å bli lenset tørr - etter at kassen er blitt tettet med en meter tykk tettebetong, forklarer Wie. Alt dette er altså gjort før selve støpingen ble utført.

- Når alle de tre fundamentene er ferdig støpt, skal de slanke brusøylene reises oppå dem, og oppå der igjen skal selve brukassa legges, utdyper han.

Sveisingen mellom kasser og peler er det dykkere som har stått for, og undervannsarbeid er tidkrevende.

 - Den første kassen ble satt ned i oktober, og de har arbeidet hardt siden da, sier Wie, og sier at fremdriften er god.

- Entreprenøren sier de er i rute til ferdigfristen, forsikrer han.

Dermed kan vi begynne å glede oss til vårens store milepæl. I begynelsen av mai skal selve brukassa heises på plass.

Støping av fundamenter BeitstadsundbruaStøping av fundamenter Beitstadsundbrua

 Også på de andre entreprisene går arbeidet stødig fremover.

Litt mer sprenging

På E-4 Strømnes - Malm pågår det knusing og utlegging av steinmasser, utskifting av dårlige masser for fremtidig veg og skråninger, legging av drenering og overvannsanlegg, muring av naturstein og arbeid med vann og avløp i sentrum. Det vil fortsatt bli noe sprenging, selv om det ikke er mye igjen. Målet om å bli ferdig med vegbygging inkludert asfaltering fra Malm sentrum til Langnes før ferien ser ut til å gå etter planen - noe som innebærer at det vil bli flere endringer I kjøremønster I sentrum etterhvert.

 

Installeringer

På E-3 Strømnes - Sprova rapporteres det også om framdrift i henhold til planer. Det legges rør for både vann og avløp og elektrisitet i tunellene, det installeres lys, elektrisitet, skilt og tilsvarende, og det gjøres klart for siste faser av betongarbeid. På Elda bru gjenstår dekke og kantdragere.

Sprengt

Strekningen Dyrstad - Østvik, E5, har hatt god fremdrift og mye aktivitet de siste månedene. Det er sprengt 36 salver og totalt 77596 kubikkmeter, det foregår knusing på solbakken og massetransport til E3 og til mellomlager på Jåddåren. Graving for vann og avløp samt trauging for adkomstveg på Østvik er så godt som ferdigstilt, mens utgraving for kulvertene for Kvarvingbekken og Østvik bru er ferdig og klar for betongarbeid. Oppfylling til ny veg i Gangstaddalen er godt i gang, og peling til Gangstadbrua er gjennomført. Fylkesveg 6986 Vestvikgvegen vil fortsatt være stengt inntil videre, og det vil bli endret kjøremønster for fylkesveg 6982 Solbergvegen når betongarbeidene på kulvertene starter.