Dagens veg rundt Liafjellet er skredutsatt. På vegne av Nordland fylkeskommune, bygger Statens vegvesen nå en helt ny veg. Denne skal gå i tunnel gjennom Liafjellet og på fylling og bru over Olvikvatnet.

Prosjektet strekker seg over ca. 5,5 kilometer, fra Brattland sør om Liafjellet til kommunegrensa mellom Lurøy og Rødøy.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Lurøy kommune den 2. april 2014. Byggingen startet høsten 2016 og prosjektet skal være ferdig i løpet av 2019. Entreprenør er PNC Norge AS.