Den offisielle markeringen blir den 17. desember, mens vi allerede i dag åpner vegen for trafikk.

-Det er en gledens dag for oss i Statens vegvesen, at vi nå får åpnet for trafikk på den nye vegen. Vi har jobbet på for å kunne åpne for trafikk så fort som mulig for trafikantene og de næringsdrivende i området, sier byggeleder Kari Tisjø Tveit.

Siden den gamle fylkesveg 32 ved planovergangen ble stengt den 8. mars 2017, har trafikken gått på omkjøringsveg over fylkesveg 356 Jernbanegata og Sverresgate.

 -Det er en milepæl å få satt trafikk på den nye vegstrekningen, legger prosjektleder for utførelsesentreprisen, som vil si på strekningen Gimlevegen-Dr. Munks gate, Arvid Veseth, til.

Løser trafikale utfordringer i sentrum

Den nye vegen gjennom Porsgrunn sentrum på fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen løser mye av de trafikale utfordringene særlig med den tidligere jernbanekryssingen som nå blir en saga blott. Som et av de to store bypakkeprosjektene i Grenland gir den nye vegen bedre fremkommelighet for næringstrafikk og gjør det enklere og tryggere for syklende og gående.

Den nye vegen som markerte sin oppstart i mars 2016 måler 1,3 kilometer, hvorav omtrent 410 meter går i tunnel. Vegen inkluderer også flere mindre bruer.

Gjenstående arbeider

-Det vil stå igjen noe arbeider med å få gjort ferdig gang-sykkelvegen på vestsida av Kammerherrebrua, og en gang- og sykkelstrekning nordover mot Dr. Munks gate, samt noe arbeid med å gjøre ferdig sidearealene. Disse arbeidene må i hovedsak tas til våren. Disse arbeidene vil ikke forstyrre trafikken på den nye strekningen på fv. 32 mellom Beha-Kvartalet og Hovenga, avslutter Veseth