Reguleringsplan for bygging av ny tunnel i Ljoteli på fv. 53 i Årdal kommune er lagt ut til offentleg høyring. Målet er å leggje til rette for oppstart bygging av tiltaket i løpet av 2019.

Fv. 53 Ljoteli skredsikring

Dronefoto: Statens vegvesen